Biblioteka Publiczna im.Kazimierza Wyki
 /Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna/
 telefon 282-15-13, Pl. Fr. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice

         BIBLIOTEKA JEST CZYNNA:
 • wtorek 9.00-18.00
 • środa 9.00-18.00
 • czwartek 9.00-18.00
 • piątek 9.00-18.00
 • sobota 8.00-14.00

  BIBLIOTEKA POLECA:
 • bezpłatne wypożyczanie książek
 • pomoc w poszukiwaniach informacji
 • pomoc w opracowaniu zadań domowych
 • dostęp do 41 tytułów prasowych (gazety, czasopisma)
 • wszechstronną pomoc w poszukiwaniach bibliograficznych
 • usługi kserograficzne, skanowanie
 • sprzedaż wydawnictw regionalnych oraz pocztówek
 • dostęp do internetu
 • zawsze miłą i serdeczną obsługę
Filie: os. Czatkowice, Nawojowa Góra, Nowa Góra,
Paczółtowice, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas
 
Wszystkie informacje na miejscu w bibliotece
przy ulicy Pl. Kulczyckiego 1, Krzeszowice
lub telefonicznie 0 12  282-15-13 
lub e-mail: MGBPKrzeszowice@interia.pl

Z HISTORII
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi swoją działalność od ponad 50 lat. W rok po zakończeniu działań wojennych Pani A. Puciatowa podjęła działania zmierzające do utworzenia biblioteki, organizując w maju 1946r. zbiórkę książek wśród mieszkańców Krzeszowic. Miejska Rada Narodowa oddała do użytku bibliotece lokal (tzw. “Kółko”) oraz przyznała bibliotekarce pensję. Wypożyczanie było odpłatne: wpisowe wynosiło 200 zł, nauczyciele byli zwolnieni z wpłaty wpisowego. Osoby, których nie było stać na wpłacenie kaucji byli zobowiązani do przekazania na rzecz biblioteki dwóch książek ze swoich prywatnych zbiorów. Według danych na dzień 31.12.1946 r. zgromadzono 303 książki. W większości były to egzemplarze z pieczęciami przedwojennej Biblioteki Towarzystwa Kasynowego w Krzeszowicach.

Za czasów powiatu chrzanowskiego kierowała nią Pani Waleria Nodzyńska. Mimo skromnych warunków w jakich funkcjonowała w Urzędzie Miasta przy ulicy Grunwaldzkiej, była jednym z lepszych ośrodków bibliotecznych w województwie. Potem pojawiły się pierwsze zmiany nowych czasów i trzeba było bibliotekę przetransformować. I tak doszło do nadania bibliotece imienia profesora Kazimierza Wyki, wybitnego polskiego uczonego, związanego z Krzeszowicami w roku 1795r.

Dziś jest to biblioteka nowoczesna, zajmująca powierzchnię 340 m2. Główne działy biblioteki to: wypożyczalnia, czytelnia, dział dziecięco-młodzieżowy oraz 
pomieszczenie komputerowe.

BIBLIOTEKA W LICZBACH

Na 100 mieszkańców gminy aż 23 jest stałymi “klientami” bibliotek – z tego 57% stanowią uczniowie i studenci.

Obecnie zarejestrowanych jest 7004 czytelników.

Księgozbiór liczy ponad 114 tys. egzemplarzy. Biblioteka główna posiada ponad 36 tys. książek

Przykładowo w roku 2001 udostępniono ogółem 179 210 woluminów. Rocznie czytelnik przeczytał 25,6 książki (wysoki poziom aktywności czytelniczej).

KOMPUTERYZACJA

W zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych udało się zakończyć tworzenie najważniejszej bazy jaką jest katalog biblioteki. Cały księgozbiór jest okodowany i 
przygotowany do automatycznej rejestracji wypożyczeń.

Obok bazy katalogowej tworzona jest także baza bibliograficzna regionalna dotycząca Krzeszowic i okolic (ok. 6000 opisów) oraz biznesowa rejestrująca zakłady, firmy i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy.

W bibliotece mieści się również punkt informacji turystycznej. Oferujemy w sprzedaży foldery i wydawnictwa oraz pocztówki związane z naszym regionem. Dostępne są także rozkłady jazdy wszystkich linii autobusowych autobusowych i PKP.