I n f o r m a t o r  -  W  a  ż  n  e     t  e  l  e  f o  n  y
Nazwa instytucji Adres  Telefon
Urząd Miasta
(zobacz > Wydziały urzędu i struktury organizacyjne)
ul. Ogrodowa 4 (012) 282 00 73
(012) 282 25 00 fax
Pogotowie Ratunkowe
telefon 999
z telefonu komórkowego 112
ul. Legionów Polskich 6 (012) 282 06 80
Policja
telefon 997
z telefonu komórkowego 112
ul. Szarych Szeregów 2 (012) 282 03 18
(012) 282 03 19
Straż Pożarna
telefon 998
z telefonu komórkowego 112
ul. Wąska 1 (012) 282 01 38
(012) 282 34 25
Straż Miejska (012) 282 14 77
Zakład Energetyczny Krzeszowice
Biuro obsługi i kasa
(pon, wt, czw, piąt 8.00-14.00; sr 9.00-18.00).
Pogotowie energetyczne telefon 991
ul. Kościuszki 34 (012) 282 15 50 fax
(012) 282 03 92*
(012) 282 02 25*
Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Czycza 2 (012) 282 15 12
(012) 282 04 82
Pogotowie wodociągowe  (012) 282 04 82
Przychodnia Rejonowa

(zobacz > godziny przyjęć lekarzy)

ul. Legionów Polskich 30 (012) 282 02 87
rejestracja
Gabinet zabiegowy   (012) 282 11 00
Urząd Pocztowy Krzeszowice 1
32-065 Krzeszowice
czynny od poniedziałku do piątku od 8.00-20.00,
w każdą sobotę dyżur od 8.00-13.00
(zobacz > szczegółowy opis usług UP1 i UP3)
ul. Daszyńskiego (012) 282 10 66
listowo-paczkowe
(012) 282 08 71
listowo-telekomunikacyjne
(012) 282 10 66
ekspedycja
(012) 282 07 64
kierownik zmiany
(012) 282 06 89
naczelnik UP 1
Urząd Pocztowy
Krzeszowice 3
32-063 Krzeszowice
os.Czatkowice Dolne
czynny od poniedziałku do piątku od 8.00-15.00,
w sobotę nieczynne
(zobacz > szczegółowy opis usług UP1 i UP3)
(012) 282 13 77
naczelnik UP 3
..atrakcyjne lokaty, rachunki, kredyty
czynny od 8.00-17.30
w soboty od 8.00-11.00
ul.Krakowska 6 (012) 282 07 15 fax
(012) 282 01 02
(012) 282 11 08
Bank BPH
Filia nr 2
Krzeszowice
ul.Rynek 34 (012) 282 64 66
(012) 282 64 93
(012) 282 64 94 fax
Bank Ochrony Środowiska ul.Walkowskiego 2 (012) 282 64 90
(012) 282 64 91
(012) 282 64 62 tel./fax
Stacja Kolejowa PKP ul. Kolejowa 2 (012) 282 12 41
PKS ul. Daszyńskiego (012) 282 11 72
Biblioteka Publiczna Plac Kulczyckiego 1 (012) 282 15 13