Ośrodek Zdrowia
Rejestracja:od godziny 7.00 w okienku, od godziny 8.00 telefonicznie,
do zakończenia dyżuru lekarza (uwaga: dyżury mogą ulegać zmianie).
Andrzej Zaremba
- lekarz - specjalista medycyny rodzinnej i ogólnej  

 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon. 8-14  14-16
wtorek 7-13 13-15 
środa 14-20 20-22 
czwartek 7-13 13-15
piątek 14-20  20-22
Mieczysław Milewicz
- lekarz - specjalista ginekolog-położnik  

 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon. 8-13  13-15.35
wtorek 13-18 18-20.35
środa 8-13 13-15.35
czwartek 13-18 18-20.35
piątek 13-18 18-20.35
sobota prac. 8-13 13-15.35
   
 
Kazimierz Swędzioł
- lekarz chorób wewnętrznych  

 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon. 9-12  14-15
wtorek 8-14 14-15 
środa 14-17 17-18
czwartek 9-12 14-15
piątek 9-12 14-15 
Anna Kobylarczyk 
- lekarz pediatra
 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon. 14.30-19
wtorek 14.30-19
środa 9-10 
czwartek 8-11.30
piątek 8-13 i 13-14
Halina Kumelowska-Fedak
- lekarz chorób wewnętrznych  
 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon. 8-14  14-16
wtorek 8-14 14-16
środa 12-14 14-16
czwartek 8-14 14-16
piątek 13-19 19-21
Małgorzata Moos
- lekarz pediatra
 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon. 8-11.30 i 13-14
wtorek 13-14
środa 8-12.30  
czwartek 14.30-19
piątek 8-11.30 i 13-14
  
 
Andrzej Kołodziej
- lekarz 
 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon. 14-20 20-22
wtorek 14-20 20-22 
środa 8-14 14-16
czwartek 14-20 20-22
piątek 8-14 14-16
 
 
Jadwiga Kulczycka-Muszyńska
- lekarz stomatologii  
 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon. 14-19.10 
wtorek
środa 14-19.10
czwartek
piątek 14-19.10 
Roman Matysik
- lekarz chorób wewnętrznych  
 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon. 8-11 15-16
wtorek 16-19 19-20 
środa 16-19 19-20
czwartek 12-15 15-16
piątek 8-11  15-16
Bożena Muszyńska
- lekarz stomatologii
 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon. 7-14 
wtorek 7-14
środa 7-14  
czwartek 14-21
piątek 7-14
Katarzyna Chęcińska
- lekarz chorób wewnętrznych  
 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon. 11.30-15.30 15.30-16.30 
wtorek 9-13 13-14 
środa  
czwartek 13-17 17-18
piątek 8.30-12.30 12.30-13.30 
   
 
Ewa Rutkowska
- lekarz  medycyny i stomatologii 
 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon.  
wtorek 7-14  
środa  
czwartek 7-14
piątek
Paweł Kowalski
- lekarz medycyny  
 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon. 14-19
wtorek 14-19 
środa 8-13 
czwartek 14-19
piątek 8-13
Wizyty domowe odbywają się po godzinach przyjęć w przychodni. 
 
Joanna Szymacha
- lekarz stomatologii 
pon szkoła podstawowa nr1  
 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon.
wtorek 14-21
środa szkoła podstawowa nr1 
czwartek 14-21
piątek 7-14
Jerzy Obodziński
- lekarz pediatra 
 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon.  7-9 i 10-12.20
wtorek 7-9 i 10-12.20  
środa 15-19 
czwartek 7-9
piątek 15-19 
Lekarz medycyny Jerzy Obodziński- przyjmuje zadeklarowane osoby  
dorosłe  
 
Godziny przyjęć
pon. 11.15-12.30 uprzywilejowani 12-12.30
wtorek 11.15-12.30 uprzywilejowani 12-12.30
środa 17.30-19 uprzywilejowani 18.30-19
czwartek
piątek 17.30-19 uprzywilejowani 18.30-19
Beata Maj
- lekarz stomatologii 
 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon. 7-14 
wtorek
środa 7-14  
czwartek
piątek  

   

Magdalena Stachura
- lekarz stomatologii 
 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon. 14-21
wtorek 14-21  
środa 15-21
czwartek 7-12
piątek 14-21

  

Małgorzata Klocek
Lucyna Gadowska
- położna dyplomowana
- położna środowiskowo-rodzinna  
 
 
Godziny przyjęć Wizyty domowe
pon. 7-14.35 13-20.35
wtorek 12-19.35  
środa 7-14.35 13-20.35
czwartek 12-19.35
piątek 12-19.35
sobota prac. 7-14.35
(rejestracja 7-17.30)