L      U      D      Z      I      E
Krzeszowice są miejscem które jest znane również daleko poza granicami Polski. Jest znane dzięki ludziom którzy mieszkają lub mieszkali w Krzeszowicach.
>>  Olga Drahonowska-Małkowska