Ośrodki Kultury - KULTURA
 Krzeszowicki Ośrodek Kultury
Ośrodek prowadzi różnorodną działalność kulturalno-oświatową. Jest organizatorem wielu imprez o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Należą do nich m.in.: Międzynarodowe Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych, konkursy recytatorskie, przeglądy zespołów teatralnych, plener malarski. Galeria wystawiennicza prezentuje różnorodne formy i techniki artystyczne gromadząc na wernisażach liczne grono sympatyków. 
Pl. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice, telefon (0 prefix 12) 282 14 65
 

Krzeszowicki Ośrodek Kultury  GALERIA
ul. Krakowska 30, 32-065 Krzeszowice, telefon (0 prefix 12) 282 59 16

Muzeum Ziemi Krzeszowickiej
Prowadzone przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Znajdują się tutaj eksponaty obrazujące dzieje Krzeszowic i okolicy, historię uzdrowiska i dawne rzemiosło. Można także obejrzeć pamiątki związane ze znanymi mieszkańcami Krzeszowic.Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej to wielu ludzi zaangażowanych w promocję miasta i działania lokalne. 
ul. Krakowska 30, 32-065 Krzeszowice
Miejska-Gminna Biblioteka Publiczna
Pełni funkcję biblioteki powiatowej. Oprócz działalności bibliotecznej zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów regionalnych, opracowywaniem bibliografii regionalnych oraz promocją Ziemi Krzeszowickiej. 
Pl. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice, telefon (0 prefix 12) 282-15-13