P O L I T Y K A - Partie Polityczne
Jeśli chodzi o krzeszowickie partie polityczne to nic o nich nie słychać nie widać aby cokolwiek robiły czy w jakiś sposób wspomagały mieszkańców. Wiadomo tylko, że są. Niektóre z nich czasami mają zebrania, ale cel i sens tych spotkań pozostaje tajemnicą. Jakiekowiek zapytania (o swoje działania) kwitują zdziwionymi minami i ewentualnie zniecierpliwieniem. Aktywność polityczna jest praktycznie na poziomie spotkań "loży masońskiej" i dyskutowana tematyka to w społecznym (i naszym) odczuciu jedynie jak zająć jakiś "dobry stołek". Dopiero przy okazji wyborów lokalnych, parlamentarnych partie przypominają sobie o obywatelach i licytują się jak wiele zrobią dla mieszkańców.
Ta rubryka więc pozostaje pusta.
GA
INFORMACJE:
WYBORY - Zapraszamy wszystkie komitety wyborcze i partie do korzystania z naszego serwisu. Można za naszym pośrednictwem informować o ciekawych działaniach, wydarzeniach, imprezach, akcjach, spotkaniach, przekazywać apele i komunikaty.
REDAKCJA
Partie polityczne działające na terenie gminy, zainteresowane zamieszczaniem informacji o swoich działaniach - kontakt mail'em na adres redakcji (krzeszowice@net4.pl)
Materiały należy przysłać jako zwykły tekst (nie jako załącznik) mail'em na adres redakcji (krzeszowice@net4.pl).