Przepisy w urzędzie..

Dział ten ma pomóc mieszkańcom Krzeszowic w podniesieniu znajomości przepisów i przysługujących im praw.

Poprzez informację i edukację może zabezpieczyć i wesprzeć mieszkańców w walce o własne prawa. 
AW

 
Podstawowe prawa obywatela w urzędzie
przepisy
Załatwianie spraw
przepisy
Odwołania
przepisy
Skargi i wnioski
przepisy
Łapownictwo
przepisy
 
 
W urzędach gdzie urzędnicy pomimo, że są do tego zobowiązani - często nie posiadają nawet podstawowej wiedzy z zakresu przepisów regulujących wykonywane przez nich czynności i obowiązki (nie są przez nikogo sprawdzani ani rozliczani ze znajomości przepisów).
 
? "Wieść gminna" głosi, że dobór pracowników w polskich urzędach jest prowadzony w systemie 'po znajomości', nie zaś według umiejętności. Praca tego urzędnika w urzędzie jest później traktowana tak przez przełożonych jak i podwładnych jako zajęcie 'dożywotnie'. Trzeba to zmienić. 

Trzeba zwolnić 'nierobów' i 'nieudaczników' i zatrudnić osoby młode, uzdolnione, wykonujące z zapałem swoje obowiązki, ludzi zainteresowanych pełnieniem 'służebnych' funkcji na rzecz obywateli. Polska trwa w 'bezprawiu' i 'wiecznej niemożności'. Młodzi ludzie z wykształceniem z zakresu prawa i administracji nie znajdują zatrudnienia.
 
? W Polsce dopiero po ewentualnym nagłośnieniu w mediach (telewizja, duże gazety), zdaża się zwolnienie pracownika za działania bezprawne, naruszenia przepisów czy inne naruszenia dyscypliny pracy.

W polskich urzędach istnieje przyjęty 'zwyczaj', że każda sprawa chociażby najbardziej oczywista jest załatwiana na 'NIE'.
Urzędnicy chociaż mają obowiązek załatwić sprawę jak najszybciej, 'ciągną' ją przez cały miesiąc. Po miesiącu przysyłają pismo z odpowiedzią odmowną.
Dopiero po wielu miesiącach odwołań czasami udaje się załatwić sprawę którą urzędnicy mogą i powinni załatwić od ręki - w ciągu pięciu minut.
Osoba załatwiająca cokolwiek jest nazywany 'stroną' w urzędzie, co według wielu osób jest szczytem bezczelności, bowiem jest to określenie "fachowe" o obywatelu załatwiającym swoją sprawę - nie jest przeznaczone do zwrotów bezpośrednich do obywateli.
Jak w środku Afryki - zwykły Polak jest białym murzynem - mieszkaniec załatwiając swoją sprawę 'nie posiada' żadnych praw. Urzędnik traktuje obywatela jako niższą 'kastę' - robotnika, bezrobotnego, bezdomnego, przedsiębiorcę.
 
?  - Czy jeśli nie jest się 'kolegą', 'znajomym', 'rodziną', "łapownikiem" załatwienie oczywistej sprawy jest możliwe ? Każdy powinien na takie pytanie sam spróbować odpowiedzieć podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

Przepisy wykorzystuje się często jak się wydaje tylko dla znajomych jak są potrzebne lub do 'zemsty - nacisku' w stosunku do obywateli niewygodnych, krytycznie oceniających 'władzę'. 
AW