..klub GKS Swit
ŚWIT KRZESZOWICE 
Świt gra kolejny raz bardzo ładny mecz. Niestety nie zawsze udaje się wygrać. Jednak bojowe nastawienie zawodników Świtu pozwala aby nawet po przegranej mieć dla zawodników bardzo pozytywne oceny. Bardzo ładna gra, dużo ciekawych akcji pod bramką przeciwnika to kolejne kroki w dobrymkierunku na drodze drużyny z naszego miasta. 
AW
..klub GKS Swit
Klub Sportowy "Świt" w Krzeszowicach został założony w 1923 roku, Krakowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej podaje rok założenia 1945, od tego czasu datuje się rozwój klubu. W 1984 roku utworzono przy klubie Zakład Remontowo-Budowlany. Prowadzenie działalności gospodarczej pozwoliło na rozbudowę obiektów klubu. 
Gminny Klub Sportowy jest stowarzyszeniem zrzeszającym na zasadach dobrowolności sportowców i miłośników sportu. Celem klubu jest propagowanie i organizowanie kultury fizycznej i sportu  Krzeszowic. Do realizacji tych celów jest powołany przez Walne Zgromadzenie Zarząd Klubu.
Gminny Klub Sportowy "Świt" na wykonanie swoich zadań statutowych czerpie środki finansowe poprzez prowadzenie działalności gospodarczej: opłaty z targowiska na terenie stadionu "Świt", czynszu za dzierżawę pod garaże, wynajem lokali oraz działalności Domu Wycieczkowego działającego przy klubie. 
Klub na przestrzeni kilkunastu lat ma znaczne osiągnięcia. Zarząd Klubu, który poprzez wykonywanie określonych w statucie zadań ma obowiązek gromadzenia środków finansowych na działalność statutową. Docenić należy też pomoc sponsorów dzięki którym udaje się utrzymać działalność sportową na tak wysokim poziomie. 
Zgodnie ze statutem Zarząd realizuje zadania w zakresie propagowania i organizowania kultury fizycznej i sportu. W Gminnym Klubie Sportowym działają sekcje: Sekcja Piłki Nożnej oraz Biegi na Orientację.