Urząd Miasta i Gminy Krzeszowice
Urząd Miasta Krzeszowic jest instytucją publiczną pełniącą szeroki zakres funkcji które służą mieszkańcom naszej gminy. Funkcje swoje wypełnia przy pomocy kadry urzędniczej usystematyzowanej w specjalistycznych wydziałach. 

Struktury organizacyjne urzędu wykorzystują pomieszczenia w trzech budynkach na terenie Krzeszowic.

Jako jednostka organizacyjna gminy, Urząd ma za zadanie jak najlepiej pomagać społeczności lokalnej w rozwiązywaniu wszelkich problemów z zakresu administracji i pozostałych funkcji służebnych wynikających z obowiązków Państwa w stosunku do Obywateli. 
Siedziba Burmistrza - Foto Smereka
Siedziba Burmistrza Miasta Krzeszowice mieści się w "Starym Pałacu" położonym jest na skraju parku przy Pałacu Potockich. Jest to klasycystyczny budynek zaadaptowany przez Artura Potockiego w latach 1820-1822. Po wybudowaniu "nowego" pałacu "Stary Pałac"służył jako mieszkanie dla wyższych urzędników "hrabstwa tęczyńskiego". Obecnie mieści się tutaj Urząd Miasta i Gminy wraz z siedzibą właśnie Burmistrza Krzeszowic, oraz Urząd Stanu Cywilnego z tak zwanym 'Pałacem Ślubów'.