Urząd Miasta i Gminy Krzeszowice
Struktura organizacyjna urzędu
ul.Ogrodowa 1, Krzeszowice
  Referat Organizacyjny tel.012 282-00-73
tel.012 282-06-86
Wydział Inwestycji tel.012 282-11-03
Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego tel.012 282-03-30
Urząd Stanu Cywilnego tel.012 282-00-83
Pełnomocnik Burmistrza ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Patologii Społecznych
tel.012 282-01-00
Radca Prawny tel.012 282-00-25
ul.Grunwaldzka 4, Krzeszowice
Biuro Rady Miejskiej tel.012 282-14-45
Wydział Geodezji i Mienia Komunalnego tel.012 282-10-88
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel.012 282-10-68
tel.012 282-10-88
Wydział Gospodarki Komunalnej [Ewidencja Działalności Gospodarczej] tel.012 282-14-10
Wydział Spraw Obywatelskich tel.012 282-63-17
Wydział Finansowo-Księgowy tel.012 282-04-18
Referat Podatkowy tel.012 282-13-65
Referat Kontroli Wewnętrznej tel.012 282-16-35
Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej tel.012 282-13-67
 
ul.Kościuszki 3, Krzeszowice
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego;  tel.012 282-20-51
Centrala, Informacja tel.012 282-20-52 fax
tel.012 282-20-50
fax.012 282-20-52
w.250
 ul.Wyki 10, Krzeszowice
Straż Miejska tel.012 282-14-77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel.012 282-34-68