Zamek Tęczyn
1319 Ruiny zamku Tęczyn znajdują się na najwyższym wzniesieniu Garbu Tęczyńskiego (411 m n.p.m.). 
Od nazwy wzgórza (wzgórze Tęczno), z czasem jak się podaje, zamek został nazywany "Tęczyn". Drewniany zamek oraz największą wieżę (prawdopodobnie pierwszą i najstarszą), zwaną Nawojową, wzniósł tutaj ok. r. 1319 kasztelan Nawój z Morawicy. 
1470 Początki wsi Rudno związane są z zamkiem. 
Wymienia ją Długosz ok. r. 1470. 
Właściwym twórcą murowanego zamku był jego syn Jędrzej, który pierwszy przyjął nazwisko Tęczyński
Zamek miał charakter średniowiecznej warowni o załóżeniu gotyckim, rozbudowanej w stylu renesansowym
1570 Po rozbudowie w r. 1570 stał się Tęczyn świetną rezydencją, porównywaną z Wawelem. Dwukrotnie spalony  (w 1656 i 1768 r.), popadł w ruinę.
Zamek Tęczyn - Foto Smereka
Zamek Teczyn.
Panorama zamek Tęczyn - Foto Smereka
Panorama zamek Teczyn
Plan Zamku Tęczyn. Rycina wg. szkicu szwedzkiego architekta E. J. Dahlberga z 1655 r., zamieszczona w dziele S. Pufendorfa: De rebus a Carolo Gustavo Sueciae rege gestis..., Norymberga 1696 (po s. 72)
<< Widok zamku Tęczyn od strony północno-zachodniej. Zamek na zdjęciu widoczny centralnie na wzgórzu.
<< Widok zamku Tęczyn od strony północno-zachodniej (zdjęcie z przeciwległej strony Rowu Krzeszowickiego). Zamek na zdjęciu widoczny z prawej w rogu na wzgórzu.
 

 [Do budowy strony wykorzystano również materiały przygotowane
przez członków SMZK: Piotra Lorenca-Karcza, Grzegorza Orłowskiego]